Ο ιστότοπός μας ανακατασκευάζεται.

Ο ιστότοπος του ΤΕΕ Θράκης βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμος για το κοινό. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Κατά τους κανόνες της Ελληνικής Πολιτείας ως νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτεύεται τυπικώς από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ).
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του σκοπού του είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης

Επικοινωνια:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+30) 25310 35313

Email:

tee_thrace@tee.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Παρνασσού 6,
Κομοτηνή, 69132

SOCIAL / WEB