Αρχή Δομή

Δομή

δομη τεε

Αντιπροσωπεία

Η Αντιπροσωπεία είναι το ανώτατο όργανο, αντιπροσωπευτικό όλων των μελών.Αποτελείται από 53 αιρετά μέλη και τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των μελών κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Διαβάστε περισσότερα...

Διοικούσα επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και ο Πρόεδρος εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος και είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο που ασκεί την διοίκηση του Τμήματος.

Διαβάστε περισσότερα...

Πειθαρχικό συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη τα οποία αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ κάθε τρία χρόνια και δυο μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα...

Νομαρχιακές επιτροπές

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Περιφερειακού Τμήματος, αφορούν τους Νομούς Ξάνθης και Έβρου. Καθήκοντα και υποχρεώσεις για τα θέματα του Νομού Ροδόπης ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές εισηγούνται για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που δραστηριοποιούνται και αποφασίζουν για την παρουσία του ΤΕΕ (π.χ. εκπροσωπήσεις) στις αντίστοιχες περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόνιμες επιτροπές

Οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανα του ΤΕΕ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

Διαβάστε περισσότερα...