Αρχή Δομή Διοικούσα επιτροπή

Διοικούσα επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος και ο Πρόεδρος εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος και είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο που ασκεί την διοίκηση του Τμήματος.

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γενικός Γραμματέας

Μέλη


Λήψη Κανονισμού Λειτουργίας Διοικούσας Περιφερειακού Τμήματος