Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές

Μόνιμες επιτροπές

Οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανα του ΤΕΕ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

Πραγματογνωμοσυνών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Βασίλειος Πολιτειάδης

Διαβάστε περισσότερα...

Υποδομών & Μεταφορών, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Πολυζώης Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα...

Θεμάτων Βορείου Έβρου

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αδαμάντιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα...

Επιχειρηματικότητας & Διεθνών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. - Αλεξάνδρα Τριμίντζιου

Διαβάστε περισσότερα...