Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές

Μόνιμες επιτροπές

Οι μόνιμες επιτροπές είναι όργανα του ΤΕΕ με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, είτε για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

Νέων Μηχανικών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Νικόλαος Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα...

Πραγματογνωμοσυνών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αργύρης Πλέσιας

Διαβάστε περισσότερα...

Θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Γεώργιος Παπαδήμος

Διαβάστε περισσότερα...

Θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα...

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων - Βιομηχανίας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αθανάσιος Καρατζίνης

Διαβάστε περισσότερα...

Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα...

Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Τριαντάφυλλος Σφυρής

Διαβάστε περισσότερα...

Θεμάτων Βορείου Έβρου

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Νικόλαος Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα...

Παρακολούθησης Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. - Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα...