Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Ενέργειας και Φυσικών Πόρων - Βιομηχανίας

Ενέργειας και Φυσικών Πόρων - Βιομηχανίας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αθανάσιος Καρατζίνης

Επιμελητής

Μπότσαρης Παντελής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

1. Πασχαλίδης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

2. Πολυζώη Μαρία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

3. Ταταράκης Γεώργιος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

4. Τσετινές Στυλιανός, Πολιτικός Μηχανικός

5. Χατζηβασιλείου Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΕΝ.Φ.Π.)

 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, σημαντικό ρόλο έχουν τα θέματα ενέργειας με στόχο την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων με φιλική περιβαλλοντικά διάσταση. Η Ενέργεια και οι Φυσικοί Πόροι, ως στοιχείο εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο, η παραγωγή πλούτου εξ αυτών, η ορθολογική χρήση τους και η διασφάλιση υπάρξεως του, η αντιμετώπιση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι ορισμένα ερωτήματα για τα οποία η Μ.Ε. θα πρέπει να έχει άποψη και να εντάξει δράσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας και του προγραμματισμού που θα διαμορφώσει.

Το ζήτημα του Ενεργειακού Σχεδιασμού των Δομημάτων καθώς και της Ενεργειακής Αναβάθμισης τους είναι ένα θέμα αιχμής για το ΤΕΕ συνολικά. Η Μ.Ε. πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την διαχείριση του ζητήματος στην Θράκη (οργάνωση μεταφοράς γνώσης, μητρώα και πιστοποίηση κλπ).


 

Ο χώρος της βιομηχανίας με την έννοια όλου του πλαισίου που αφορά στον δευτερογενή τομέα παραγωγής έχει γενικώς μία φθίνουσα πορεία στην Θράκη. Η σύνταξη του ειδικού χωροταξικού για την βιομηχανία αποτέλεσε αντικείμενο κρίσης από το ΤΕΕ Θράκης, ενώ η εισαγωγή του δεν έχει αποτιμηθεί ούτε παρακολουθείται στην περιοχή της Θράκης. Πιστεύεται ότι η Μ.Ε. που προτείνεται να συγκροτηθεί μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της βιομηχανικής παραγωγής και των προβλημάτων που εντοπίζονται στην περιοχή.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png