Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

Ενέργειας, Φυσικών Πόρων, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αδαμάντιος Παπαδόπουλος

Επιμελητής

Ταταράκης Γεώργιος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Αναπληρωτής Επιμελητής

Χαριτίδης Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός Αεροναυπηγός

Μέλη

 1. Γκεβρέκης Χαράλαμπος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 2. Ιμάμ Οζλέμ, Πολιτικός Μηχανικός
 3. Κεραμιτζής Θεόδωρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 4. Κοϊδης Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 5. Πασόπουλος Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός
 6. Πολιτειάδης Βασίλειος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
 7. Σκερλετίδου Ελένη, Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ανάδειξη της Θράκης ως ενεργειακού κόμβου με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, με το σταθμό αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη και τη σύνδεσή με τον ΤΑΡ, τον αγωγό IGB ο οποίος θα μεταφέρει αέριο στη Βουλγαρία & Ρουμανία διαμέσου του αγωγού ΤΑΡ, την πρόθεση της ΔΕΔΑ για παροχή φυσικού αερίου στις πόλεις της Θράκης, μαζί με τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της περιοχής σηματοδοτούν ότι θα συντελεστεί κοσμογονική αλλαγή στην Θράκη τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα είναι αδιαμφισβήτητο ότι η κατασκευή και λειτουργία όλων των μεγάλων ενεργειακών έργων στην Θράκη εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), που επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν με τα κατάλληλα έργα και μέτρα προστασίας που θα προκύψουν ύστερα από εμπεριστατωμένες περιβαλλοντικές και άλλες επιστημονικές μελέτες και με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγκαιρης εφαρμογής τους.

Το μοντέλο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προτάσσει την αειφόρο ανάπτυξη, μια ανάπτυξη με ισόρροπη έμφαση στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην περιβαλλοντική προστασία, προβάλλει σήμερα ως η μόνη προοπτική για το μέλλον . Ένα μέλλον που πρέπει να είναι συνυφασμένο με τον έλεγχο της οικονομικής ανάπτυξης και διατήρησης της σε επίπεδα, συμβατά με την περιβαλλοντική ικανότητα του πλανήτη.

Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η προστασία του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής των κατοίκων στις οικιστικές μονάδες αποτελούν κομβικά ζητήματα για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Ο σχεδιασμός, όμως, σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της ζωής, παρουσιάζει υστέρηση και αστοχίες από την πλευρά της πολιτείας, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.

Εδώ έρχεται η Μ.Ε. να εξετάσει όλα αυτά και να προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις για το χώρο της Θράκης.

Ενδεικτικά θα μπορούσε να ασχοληθεί με τη:

 • Διαρκή νομική ενημέρωση των μηχανικών του ΤΕΕ Θράκης για τα θέματα ενέργειας, φυσικών πόρων και περιβάλλοντος.
 • Παρακολούθηση του θέματος των δικτύων ΦΑ στις πόλεις της Θράκης. Έλεγχος τήρησης χρονοδιαγράμματος, αν ζητούνται οι απαραίτητες μελέτες κατά την έκδοση ΟΑ και αν γίνονται οι έλεγχοι των δικτύων και σε ποιες πόλεις.
 • Παρακολούθηση του θέματος των λατομικών περιοχών και επιχειρήσεων.
 • Παρακολούθηση των θεμάτων χωρητικότητας και πιθανής αναβάθμισης των ηλεκτρικών δικτύων στην Θράκη.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των ΜΠΕ του έργου LNG στην Αλεξανδρούπολη
 • Πρόταση στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για δημιουργία ενεργειακής κοινότητας με τη συμμετοχή του ΤΕΕ να καλυφθεί με παροχή τεχνικής βοήθειας.

Το ΤΕΕ οφείλει όχι απλώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να  προτείνει λύσεις όπου η πολιτεία εμφανίζεται απρόθυμη είτε φοβούμενη το πολιτικό κόστος είτε αναγκασμένη από συμφέροντα.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png