Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Τριαντάφυλλος Σφυρής

Επιμελητής

Γκανούδη Αγγελική, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Αναπληρωτής Επιμελητής

Αξωνίδου Καλλίοπη-Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός 

Μέλη

  1. Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός

  2. Παντελής Σταύρος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

  3. Παπαδόπουλος Διογένης, Πολιτικός Μηχανικός

  4. Σπυριδόπουλος Ηλίας, Πολιτικός Μηχανικός

  5. Χατζόπουλος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΕΠ.ΘΕΜ)

 

Τα μέλη του ΤΕΕ, προερχόμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα, που προωθούνται συνήθως μέσα από τους επαγγελματικούς συλλόγους. Η δράση των Συλλόγων ενισχύεται από το ΤΕΕ, στα πλαίσια της δημιουργίας συνθηκών πολυφωνίας και πλουραλισμού. Στην σύγχρονη συγκυρία, υπάρχουν θέματα επαγγελματικής μορφής γενικών αρχών και φιλοσοφίας που αφορούν σημαντικό αριθμό μηχανικών ή και το σύνολο τους. Είναι φανερό ότι το ΤΕΕ πρέπει να έχει λόγο στην διασφάλιση του ρόλου των μηχανικών ως κοινωνικών υποκειμένων σε όλους τους τομείς.

Στα πλαίσια αυτά στα επαγγελματικά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται :

-         Ασφαλιστικό

-         Φορολογικό μελετητών

-       Λειτουργίας Δημόσιας Διοίκησης και νέες διοικητικές δομές – Λειτουργίες Υπηρεσιών εξυπηρέτησης κοινού και μηχανικών

-         ΤΕΙ και επαγγελματικά δικαιώματα.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω θέματα δεν αφορούν μόνο το ΤΕΕ Θράκης άλλα αποτελούν κεντρικά ζητήματα του ΤΕΕ και για τα οποία εργάζονται Ο.Ε. από ειδικούς συναδέλφους. Έτσι δεν είναι εύλογη η ενασχόληση δυναμικού του ΤΕΕ Θράκης για την παραγωγή άποψης για τον ρόλο των ΤΕΙ και για την διαμόρφωση πρότασης για το ΤΕΕ. Αντιθέτως πολύ χρήσιμη είναι η λειτουργία της Μ.Ε. για την μεταφορά των απόψεων του ΤΕΕ και την διάχυση τους στον χώρο της Θράκης. Στόχος της Μ.Ε. είναι η ενημέρωση των συναδέλφων σε κρίσιμα και τρέχοντα ζητήματα που θα επιλέγει η Μ.Ε. Στα πλαίσια αυτά το Ε.Δ. του ΤΕΕ, το site του τμήματος καθώς και εκδηλώσεις μπορούν χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παραπάνω.

Ειδικό ζήτημα που απαιτεί εργασία περιφερειακών απαιτήσεων αποτελεί η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης για την οποία απαιτούνται συγχρονισμένες δράσεις.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png