Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Μιχαήλ Κούγκουλος

Επιμελητής

Λάμπογλου Μαρίνα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Κουδουμάκης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Κλάδου Αικατερίνη, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  2. Κουρτίδης Γεώργιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
  3. Λυπηρίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός
  4. Πλέσιας Αργύριος , Πολιτικός Μηχανικός
  5. Σταμπόλογλου Ευάγγελος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προτείνεται όπως και παλαιότερα, η Μ.Ε. να έχει αντικείμενο την διατύπωση προτάσεων και την παραγωγή απόψεων για τα θέματα των Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην περιοχή της Θράκης και ενδεχομένως, στην περιφερειακή διάσταση του θέματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πάντοτε βέβαια σε συνεργασία με το όμορο Περιφερειακό Τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας.

Ως θέματα υποδομών, μεταφορών και δικτύων νοούνται το σύνολο των έργων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις για την επικοινωνία, για την βελτίωση των προσβάσεων μεταξύ του πληθυσμού και των αγαθών για την βελτίωση των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων στους πληθυσμούς καθώς και για την ανάπτυξη των οικονομιών.

Η αρμοδιότητα της Μ.Ε. θα πρέπει να εκτείνεται και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης (νέων δηλ. έργων) καθώς οι υποδομές, οι μεταφορές και τα δίκτυα είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά, την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Η ιεράρχηση των αναγκών της περιοχής, η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση των υποδομών θα πρέπει να θεωρείται από τις βασικές προτεραιότητες του ΤΕΕ - Θράκης.

Έργο συνεπώς της Μ.Ε. πιστεύεται, ότι θα πρέπει να είναι η παρουσίαση πλάνου ενεργειών, ώστε να προωθείται και να εντατικοποιείται το πρόγραμμα κάλυψης των υποδομών, μεταφορών και δικτύων της περιοχής.

Βασικοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι :

  • Απορρόφηση κονδυλίων: Διερεύνηση ύπαρξης αδιάθετων υπολοίπων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας ΑΜΘ και των Δήμων των Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Καταγραφή των αιτιών των παραπάνω αδιάθετων και προτάσεις για την άμεση επίλυση του πιθανού προβλήματος (πχ. εφαρμογή του Ν.4412/16)
  • Υλοποίηση μικρών και πολλών έργων-μελετών αντί μεγάλων και λίγων. Διερεύνηση της προσφοράς στην περιφερειακή ανάπτυξη έργων –μελετών μεγάλου προϋπολογισμού που εκτελούνται από εταιρίες εθνικής εμβέλειας σε σύγκριση με έργα-μελέτες μικρού προϋπολογισμού που εκτελούνται από εταιρίες  περιφερειακής εμβέλειας (πχ. κάθετος άξονας Ν. Έβρου)
  • Πρόταση μοντέλου διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών με βάση την αξιοποίηση των εταιριών- ατομικών επιχειρήσεων με τα βασικά προσόντα του Ν.4412/16 φέροντας και την ευθύνη της κατασκευής των άμεσων επεμβάσεων (με βάση την στελέχωση τους από συναδέλφους) , και όχι η συνέχιση της «εύκολης» τακτικής μίσθωσης μηχανημάτων (π.χ. για τον Έβρου ανοικτές διαδικασίες – εργολαβίες με προϋπολογισμό χωρίς ποσότητες αλλά με τιμές μονάδος και θα καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο ανάλογα με τα πλημμυρικά φαινόμενα).
Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png