Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης

Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Επιμελητής

Κουδουμάκης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Σοφιανός Παντελής-Μάριος, Πολιτικός Μηχανικός 

Μέλη

1. Αντωνιάδης Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός

2. Κεσογλίδης Αναστάσιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

3. Κούρος Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

4. Λυπηρίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

5. Σταμπόλογλου Ευάγγελος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΡ.ΥΠ.Α)

Η Μ.Ε. έχει αντικείμενο την διατύπωση προτάσεων και την παραγωγή απόψεων για τα θέματα των Υποδομών στην περιοχή της Θράκης. Ως θέματα υποδομής νοούνται το σύνολο των έργων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις για την επικοινωνία για την βελτίωση των προσβάσεων μεταξύ του πληθυσμού και των αγαθών για την βελτίωση των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων στους πληθυσμούς (π.χ. ύδρευση – αποχέτευση κλπ) καθώς και για την ανάπτυξη των οικονομιών. Η αρμοδιότητα της Μ.Ε. εκτείνεται και σε θέματα ανάπτυξης καθώς οι υποδομές είναι παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά, την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Η ιεράρχηση των αναγκών της περιοχής, η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση των υποδομών θα πρέπει να θεωρείται από τις πρώτες προτεραιότητες του ΤΕΕ-Τμήμα Θράκης. Η νέα διοικητική δομή της χώρας και η εφαρμογή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθιστά αναγκαία την συνεργασία με το ΤΑΜ για την κοινή αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων.

Έργο συνεπώς της Μ.Ε. πιστεύεται, ότι θα πρέπει να είναι η παρουσίαση πλάνου ενεργειών (π.χ. ημερίδες, συναντήσεις κλπ), ώστε να προωθείται και να εντατικοποιείται το πρόγραμμα κάλυψης των υποδομών της περιοχής.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png