Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Παρακολούθησης Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων

Παρακολούθησης Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε. - Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Επιμελητής

Βεζυργιαννίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Κολιδάκης Στυλιανός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Μέλη

  1. Δαβιτίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

  2. Λαρίσης Σοφοκλής, Αρχιτέκτων Μημανικός

  3. Μιχαλοπούλου Κλειώ, Πολιτικός Μηχανικός

  4. Τσαπνίδης Κωνσταντίνος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

  5. Χουρίδου Βασιλική, Χημικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.