Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Πραγματογνωμοσυνών

Πραγματογνωμοσυνών

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αργύρης Πλέσιας

Επιμελητής

Πεταλωτής Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Επιτρόπου Ραξής, Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλη

  1. Ζαφειρίου Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

  2. Καλογερόπουλος Φώτης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

  3. Καραγιώργος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός

  4. Μαυρίδου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός

  5. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

Η Μ.Ε. έχει ως έργο την παρακολούθηση των ζητημάτων που  προκύπτουν από την εκπόνηση των πραγματογνωμοσυνών που αναθέτει το ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα εισηγείται προς την Δ.Ε. για τις πραγματογνωμοσύνες που παρουσιάζονται ως προς την πληρότητα, τις απαιτήσεις πρόσθετης διερεύνησης, την συμμόρφωση ως προς τις οδηγίες σύνταξης πραγματογνωμοσύνης. Επιπρόσθετα έχει ως αντικείμενο την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος, την συμπλήρωση των οδηγιών προς τους πραγματογνώμονες, την εισήγηση πρόσθετων τομέων ειδίκευσης.

Η ύπαρξη οδηγιών που ενσωματώνουν την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο ΤΕΕ, επιβεβαιώνει τη ορθή λειτουργία της Μ.Ε. στο ΤΕΕ Θράκης καθώς διαπιστώνεται ότι το ΤΕΕ Θράκης κινείται  σε πολύ υψηλό επίπεδο και για τον λόγο αυτό πρέπει να διατηρηθεί η Μ.Ε. ως έχει

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png