Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Θεμάτων Βορείου Έβρου

Θεμάτων Βορείου Έβρου

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αδαμάντιος Παπαδόπουλος

Επιμελητής

Ορμανλίδου Χρύσα, Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Τυμπανίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Δελλούδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

  2. Καλεντζίδης Βλασάκης, Χημικός Μηχανικός

  3. Καστώρης Χριστόδουλος, Πολιτικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.