Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Θεμάτων Βορείου Έβρου

Θεμάτων Βορείου Έβρου

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Αδαμάντιος Παπαδόπουλος

Επιμελητής

Καλεντζίδης Βλασάκης, Χημικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Ορμανλίδου Χρύσα, Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Αναγνώστου Αναστάσιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

  2. Καφετζής Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός

  3. Παλαβούζης Μὄσχος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

  4. Πανιτσίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός

  5. Τυμπανίδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.