Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Θεμάτων Χωροταξίας & Δομημένου Περιβάλλοντος

Θεμάτων Χωροταξίας & Δομημένου Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη από τη Δ.Ε. - Μαρία Παπαδοπούλου

Επιμελητής

Χαλατζίδου Λαμπρινή, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Κούκος Ηλίας, Μηχανικός Χωροταξίας

Μέλη

  1. Αλβανός Σταμάτης, Μηχανικός Χωροταξίας

  2. Βεζυριαννίδου Σουλτάνα, Αρχιτέκτων Μημανικός

  3. Λυκοστράτης Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός

  4. Μαυρίδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός

  5. Μήτρου Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Θ.Χ.ΔΟΜ.ΠΕΡ.)

 

Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μία έντονη προσπάθεια να θεσμοθετηθούν κανόνες χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας που αφορούν σε χρήσεις γης καθώς και σε χωρικές κατανομές δραστηριοτήτων. Παράλληλες παρεμβάσεις έγιναν ή αναμένεται να γίνουν με στόχο την κατηγοριοποίηση της υφιστάμενης δόμησης, την ρύθμιση θεμάτων υπερβάσεων και την θέσπιση μηχανισμών έλεγχου της δόμησης.

Σε εξέλιξη υπάρχουν εγκρίσεις Γ.Π.Σ. σε περιοχές της Θράκης καθώς και προτάσεις εντάξεως περιοχών με εκπόνηση Πολεοδομικών Μελετών για το σύνολο των ποίων καταγράφονται καθυστερήσεις.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα πλαίσιο δράσεων που χρήζει συστηματικής παρακολούθησης από το ΤΕΕ Θράκης και η προτεινόμενη Μ.Ε. καλείται να υλοποιήσει την δράση. Για την Μ.Ε. θεμάτων Χωροταξίας και Δομημένου Περιβάλλοντος (Θ.Χ..Δομ.Περ.) αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση η συστηματική συνεργασία με τις Νομαρχιακές Επιτροπές καθώς και με την Μ.Ε. Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την γνωμοδότηση της επί της πρότασης που θα διαμορφώσει η Μ.Ε Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για την αντιμετώπιση των θεμάτων Ενεργειακού Σχεδιασμού για τα νέα κτίσματα και ενεργειακής Πιστοποίησης για τα υφιστάμενα δομήματα.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png