Αρχή Δομή Μόνιμες επιτροπές Θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας

Θεμάτων Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Προστασίας

Υπεύθυνος από τη Δ.Ε.- Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος

Επιμελητής

Κηπουρός Αλέξανδρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναπληρωτής Επιμελητής

Αγγελόπουλος Χριστόδουλος, Γεωλόγος & Γεωφυσικός Μηχανικός

Μέλη

  1. Καρυοφυλλίδης Ευστράτιος, Πολιτικός Μηχανικός

  2. Κεχαγιά Ελισάβετ, Πολιτικός Μηχανικός

  3. Κοπασάκης Κυριάκος, Πολιτικός Μηχανικός

  4. Μιχαηλίδης Θεόδωρος, Μηχανολόγος Μηχανικός

  5. Παρασκελίδου Μαρίνα , Πολιτικός Μηχανικός

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δράση της επιτροπής δείτε περισσότερα εδώ.

 

Μ.Ε. ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Ρ.)

Η Μ.Ε. ασχολείται με θέματα που αφορούν το Περιβάλλον ως σύνολο καθώς και με τις υφιστάμενες και αναμενόμενες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο όρος Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις που αποδίδεται στις αντίστοιχες  μελέτες είναι ιδιαίτερα επιτυχής ως προς τον στόχο που πρέπει να έχει η προτεινόμενη Μ.Ε.

 

Το θεσμικό πλαίσιο όπως έχει καθοριστεί από την χώρα και το οποίο προσαρμόζεται ή ενσωματώνει ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις θεωρείται ότι είναι σύγχρονο και έχει πληρότητα. Όμως για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που συνήθως έχουν πολύπλευρες και πολυποίκιλες συνιστώσες δεν επαρκεί μόνο το θεσμικό πλαίσιο. Ζητήματα πολιτικής βούλησης στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων είναι σημαντικά καθώς πρέπει να κινούνται σε ισορροπία μεταξύ των “μηδενικών σεναρίων” και των “παραγόμενων ωφελειών”.

Σημαντικός παράγοντας δυσλειτουργίας στην περιβαλλοντική προστασία, αποτελεί η διοικητική οργάνωση του χειρισμού των ευθυνών που συχνά έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές εντείνονται όταν υπάρχει αρμοδιότητα κεντρικών υπηρεσιών. Προτάσεις επίλυσης τέτοιων δυσλειτουργιών με χρήση την προοπτική της διοικητικής αναδιοργάνωσης της χώρας, πρέπει να επεξεργαστούν και να προωθηθούν.

Το πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί το πεδίο δράσης της προτεινόμενης Μ.Ε.

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png