Αρχή Δομή Νομαρχιακές επιτροπές

Νομαρχιακές επιτροπές

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Περιφερειακού Τμήματος, αφορούν τους Νομούς Ξάνθης και Έβρου. Καθήκοντα και υποχρεώσεις για τα θέματα του Νομού Ροδόπης ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές εισηγούνται για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας που δραστηριοποιούνται και αποφασίζουν για την παρουσία του ΤΕΕ (π.χ. εκπροσωπήσεις) στις αντίστοιχες περιοχές.

Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Ξάνθης

Πρόεδρος

Λεωνίδας Ελευθεριάδης, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Αντιπρόεδρος

Ελπινίκη Μαυράκη, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Γενικός Γραμματέας

Λουκάς Αυγέρης,  Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Μέλη

Ιωάννης Δουκέλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Δ/νση:

τηλ. :

Σπυρίδωνας Μαυρίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Δ/νση:

τηλ. :

 

Νομαρχιακή Επιτροπή Νομού Έβρου

Πρόεδρος

Απόστολος Τσιακίρης, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Αντιπρόεδρος

Λάμπρος Κουμπρίδης, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ:

Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κουρτίδης,  Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Μέλη

Αλέξιος Αλεξάκης, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση:
τηλ. :

Λήψη Κανονισμού Λειτουργίας  Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png