Αρχή Δομή Πειθαρχικό συμβούλιο

Πειθαρχικό συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος είναι επταμελές και αποτελείται από πέντε εκλεγμένα μέλη τα οποία αναδεικνύονται κατά τις εκλογές για τα αιρετά όργανα του ΤΕΕ κάθε τρία χρόνια και δυο μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Πρόεδρος

Ζερνίδης Νικόλαος - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δ/νση: Ξάνθη

Τακτικά Μέλη

Ιακωβάκης Ευάγγελος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Δ/νση: Αλεξανδρούπολη

Μερκούρης Νικόλαος - Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση: Ξάνθη


Τριάντος Γεώργιος - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δ/νση: Διδυμότειχο


Χαϊτίδης Δημήτριος - Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση: Ξάνθη


Αναπληρωματικά Μέλη

Κούτρας Κωνσταντίνος - Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δ/νση: Ξάνθη

Σπυριδόπουλος Ηλίας - Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση: Ξάνθη

 

Τα διορισμένα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη

Βεζυριαννίδου Σουλτάνα- Αρχιτέκτων Μηχανικός
Δ/νση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας κ Θράκης, Κομοτηνή

Ελευθερίου Βασίλειος – Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, Κομοτηνή

Αναπληρωματικά Μέλη

Παπαγιαννάκης ΑναστάσιοςΠολιτικός Μηχανικός
Δ/νση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας κ Θράκης, Κομοτηνή

Πάλλης Αθανάσιος – Πολιτικός Μηχανικός
Δ/νση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη