Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις 8-13 Ιουνίου 2015 πραγματοποιείται το 3ο Διεθνές εργαστήριο ψηφιακής τεκμηρίωσης (3d digital documentation workshop) υπό την αιγίδα του ΤΕΕ-Θράκης

8-13 Ιουνίου 2015 πραγματοποιείται το 3ο Διεθνές εργαστήριο ψηφιακής τεκμηρίωσης (3d digital documentation workshop) υπό την αιγίδα του ΤΕΕ-Θράκης