Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Κοινή Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών, Καρπενήσι, 17-5-2009

Κοινή Σύσκεψη Διοικουσών Επιτροπών, Καρπενήσι, 17-5-2009

Κοινή Σύσκεψη της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τις Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων

 

Στις 15, 16 και 17 Μαΐου 2009 στο ΚαρπενήσιΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η κοινή σύσκεψη, ΔΕ του ΤΕΕ και ΔΕ ΠΤ, που έγινε στις 15-17 Μαίου στο Καρπενησι, με την φιλοξενία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς, Ελλάδας ήταν μία χρήσιμη και κυρίως παραγωγική διαδικασία στην οποία συμμετείχε το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης με αντιπροσωπεία του (Αργύρης Πλέσιας – Γ.Γραμματέας Δ.Ε. ΤΕΕ – Θράκης, Ζαχαρίας Τσαπνίδης – Πρόεδρος Αντοπροσωπείας, Δημήτρης Πετρίδης – Μέλος Δ.Ε., Μαρία Παπαδοπούου – Μέλος Δ.Ε., Μίνα Μαχαιροπούλου – Δημοσιογράφος).
Αντιμετωπίστηκαν μία σειρά θέματα που λόγω της βαρύτητας και της επικαιρότητας τους απασχολούν τους μηχανικούς, πέραν του τοπικού θέματος που αναπτύχθηκε την πρώτη ημέρα της σύσκεψης με αντικείμενο «Αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής ευθύνης του Τμ. Ανατολικής Στερεάς του ΤΕΕ, σε συνδυασμό με τις ανάγκες μελετών και έργων αναβάθμισης των οδικών αξόνων: Λαμίας – Καρπενησίου – Αγρινίου, Θερμοπυλών – Αμφισσας – Αντιρρίου, Θήβας – Λιβαδιάς – Μπράλλου».

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, με ιδιαίτερη αναφορά στις ρυθμίσεις που αναμένονταν για του ημιυπαίθριους χώρους (ήδη έχουν θεσμοθετηθεί). Κεντρική εισήγηση για το θέμα αποτέλεσε η θέση του Π.Τ. Δωδεκανήσου που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Π.Βενιέρη, με την οποία αναλύθηκε η διαχρονική εξέλιξη της χωροταξικής νομοθεσίας και η μεταφορά αποφάσεων και ενεργειών συνεχώς σε κεντρικότερους μηχανισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των πιέσεων της αυθαίρετης δόμησης (η αξιόλογη αυτή εισήγηση είναι στο site του ΠΤ Δωδεκανήσου)
Στην συζήτηση που ακολούθησε ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις – προτάσεις, με βασική συνιστώσα την απόρριψη από το ΤΕΕ κάθε σκέψης νομιμοποίησης των αυθαιρέτων και ιδιαίτερα των ημιυπαιθρίων χώρων. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνος, στην δευτερολογία του συνόψισε την ολοκληρωμένη θέση του ΤΕΕ, η οποία περιγράφεται με την θέσπιση διαδικασιών ουσιαστικού ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, την ανάπτυξη δομών απόδοσης ευθυνών εκεί που πραγματικά ανήκουν και στην συνέχεια μπορεί να τεθεί η οποιαδήποτε ρύθμιση ομαλοποίησης της διαμορφωμένης κατάστασης. Η πρόταση του ΤΕΕ, όπως έχει δημοσιοποιηθεί (είναι πλέον κοινή θέση με άλλους επιστημονικούς φορείς), περιλαμβάνει 5 βήματα και μπορεί να εφαρμοστεί μόνο συνολικά και ενιαία και σε καμιά περίπτωση δεν προβλέπει συναίνεση στο βήμα που περιλαμβάνει την αποσπασματική νομιμοποίηση έναντι ειδικού προστίμου.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΕ
Στην εισήγηση που έγινε για το θέμα του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ, από τον πρόεδρο της Αντιπροσωπίας, Γ. Θεοδωράκη, διαπιστώθηκε ακόμη μία φορά η αδυναμία συναίνεσης των οργάνων του ΤΕΕ στην αναγκαιότητα αλλαγής ενός θεσμικού πλαισίου που κατά κοινή ομολογία χρήζει τουλάχιστον εκσυγχρονισμού. Ο πρόεδρος στην εισήγησή του απέδωσε ευθύνες σε πρόσωπα και παρατάξεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι παρά τις δηλώσεις όλων περί της επιθυμητής αλλαγής οι πρακτικές που ακολουθούνται δεν εναρμονίζονται προς αυτές.
Είναι κοινή διαπίστωση τουλάχιστον στα Π.Τ. του ΤΕΕ και έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε συσκέψεις, ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει δομηθεί πάνω στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και είναι δυσχερής η αλλαγή του καθώς σημαίνει την ουσιαστική αυτοκατάργηση του

ΤΣΜΕΔΕ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Ο Γ. Γαμβρίλης αντιπρόεδρος του νέου ενοποιημένου ταμείου ΕΤΑΑ, που ασκεί ουσιαστικά καθήκοντα προέδρου, έκανε μία εμπεριστατωμένη εισήγηση, το πλήρες κείμενο της οποίας υπάρχει στο ΤΕΕ Θράκης καθώς διανεμήθηκε έγγραφα. Στην ανωτέρω εισήγηση καταγράφονται το βασικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, όπως προέκυψε με το πρόσφατο νόμο για το ασφαλιστικό.
Η θέση που προωθείται είναι ότι απαιτείται σημαντική προσπάθεια ώστε το ΤΣΜΕΔΕ (λειτουργεί ως τμήμα του ΕΤΑΑ), να μη χάσει κεκτημένα (εγγυητικές κλπ) και αποθεματικά του, που είναι περιουσία των μελών του.
Ο κ. Γαμβρίλης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην παρούσα φάση, αναφέροντας τι έχει γίνει μέχρι στιγμής καθώς και τις προοπτικές που έχει κάθε επιμέρους θέμα. Τα σημεία που αναφέρθηκε, συνοψίζονται επιγραμματικά στα εξής:
- προχειρότητα και ασάφεια των νέων ρυθμίσεων
- αύξηση της γραφειοκρατίας καθώς απαιτούνται κινήσεις και των τμημάτων και των ταμείων
- αύξηση των εξόδων αντί της εξαγγελθείσας μείωσης
- αυθαίρετος και άδικος επιμερισμός των εξόδων λειτουργίας του ΕΤΑΑ, σε βάρος του τμήματος ΤΣΜΕΔΕ (το ΤΣΜΕΔΕ, καλείται να πληρώσει το 43%των εξόδων του νέου φορέα, ποσόν κατά πολύ μεγαλύτερο των εξόδων του Ταμείου προ της ενοποιήσεως)
- έναρξη ανεξαρτοποιήσεων ορισμένων ταμείων νομικών (πχ Θεσσαλονίκης),με αποτέλεσμα την αναμενόμενη αποσταθεροποίηση του συστήματος
- αμφισβήτηση στην κυριότητα και στην ευθύνη διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του ΤΣΜΕΔΕ (άλλη ερμηνεία έχει ο νόμος και άλλες αναφορές σε ΥΑ κλπ)
- έκδοση της βασικής υπουργικής απόφασης (14-4-09), μετά από πολλές πιέσεις και πολλαπλές υποσχέσεις, με ελλείψεις ως κείμενο που σε ορισμένες περιπτώσεις την καθιστούν ανεφάρμοστη
- εντοπίζονται πολλά προβλήματα εισφοροδιαφυγής
- υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες οφειλών του κράτους προς το τμήμα ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίες σε μία πρόσφατη καταγραφή ξεπερνούν τα 420εκ. ευρώ.

Στις ερωτήσεις και στην συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκε η πολιτική του ΤΣΜΕΔΕ, όσον αφορά στην Τράπεζα Αττικής, οι μετοχές της οποίας αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ταμείου. Η διαχείριση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου, στις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης, φέρεται να έχει διατηρήσει την αξία του με μικρές απώλειες της τάξεως των 9εκ. ευρώ.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ.Αλαβάνος, δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ και επακόλουθα στο ΕΤΑΑ, έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο και έχουν διασφαλίσει σημαντικές ωφέλειες για τους μηχανικούς. Το ΤΕΕ έχει καταθέσει 4 προσφυγές στα δικαστήρια εναντίον του νόμου για την ενοποίηση των Ταμείων, θέτοντας και συνταγματικά ζητήματα, οι οποίες έχει οριστεί να εκδικαστούν το φθινόπωρο του 2009. Σε κάθε περίπτωση στρατηγικό στόχο του ΤΕΕ, αποτελεί η ανεξαρτοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ και η επαναφορά της προηγούμενης κατάστασης αναφορικά με το Ταμείο των μηχανικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΕ – ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Αλαβάνος στην καθιερωμένη γενική του εισήγηση, έθεσε το πλαίσιο των τρεχόντων προβλημάτων, παρέχοντας ενημέρωση επί ενός εκάστου εξ αυτών ενώ έκανε εκτενείς αναφορές στις θέσεις του ΤΕΕ και στις ενέργειες για κάθε θέμα. Η ύπαρξη του ΤΕΕ στη Ελλάδα, ως του μεγαλύτερου και ιστορικότερου επιστημονικού φορέα, απαιτεί αναβάθμιση της λειτουργίας του ΤΕΕ, ώστε τις υπάρχουσες δομημένες και επεξεργασμένες θέσεις του να τις προβάλει και να τις υποστηρίξει με συνοχή και κατάλληλο προγραμματισμό. Τα θέματα που έθιξε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, αφορούσαν με επιγραμματικό τρόπο:
- ζητήματα παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων σε σχέση με τις αποφάσεις του ΥΠΕΠΘ
- ζητήματα αξιολόγησης της αναγκαιότητας δημιουργίας των συγκοινωνιακών αξόνων και κυρίως ζητήματα ιεράρχησης αναγκών και προτεραιοτήτων , αναφέροντας τον όρο ‘χρήσιμα και άχρηστα έργα’
- ζητήματα που προκύπτουν από την αναγκαιότητα σύνταξης Φακέλου Έργου καθώς και στην αναγκαιότητα προκαταρκτικών μελετών ως στοιχείων ωρίμανσης έργων
- ζητήματα δημόσιας διοίκησης ως προς τις λογικές και τους ρυθμούς λειτουργίας της
- ζητήματα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συνεχή μείωσή του ως στοιχείου παγκόσμιας πρωτοτυπίας για να αντιμετωπισθεί η οικονομική κρίση
- ζητήματα ορθολογικής ένταξης έργων και ανάπτυξη κριτικής για τα ‘άχρηστα έργα’ καθώς πλέον το ΤΕΕ, οφείλει να αναδεικνύει τις υπάρχουσες προτεραιότητας και μεθόδους ιεράρχησης των επιλογών
- ζητήματα που αφορούν στις Μελέτες και στα Έργα του Δημόσιου Τομέα με αιτήματα την διαφάνεια, την αναμόρφωση του συστήματος ανάθεσης, του καθορισμού του οριακού κόστους καθώς και του καθορισμού συστήματος τιμολόγησης έναντι της επικρατούσας αυθαιρεσίας
- ζητήματα ΜΗΚΙΕ, καθώς το ΤΕΕ πέτυχε να επαναφέρει την συζήτηση για το Μητρώο των Συντελεστών κατασκευής με την θέση προς διαβούλευση της αποχής του
- ζητήματα ΣΔΙΤ, ο οποίος είναι θεσμός με πολλά προβλήματα που επιτείνονται μετά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και για τις οποίες συμβάσεις υπάρχουν σημαντικά αποκλίνουσες απόψεις στους συνδικαλιστικούς χώρους των μηχανικών
- ζητήματα αναθεώρησης και επικαιροποίησης των Τεχνικών Προδιαγραφών σύνταξης Μελετών Δημοσίου ενδιαφέροντος και προώθηση διημερίδας για την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης από την εφαρμογή του ν.3316/05
- ζητήματα συνεργασίας ΤΕΕ και Πολυτεχνικών Σχολών κυρίως για κοινές δράσεις στα πλαίσια των οποίων θα καθοριστούν διακρίσεις μεταξύ των όρων μελέτης και έρευνας, διακρίσεις που δημιουργούν πολλές φορές τριβές
- ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων στην επίβλεψη έργων, όπως παρουσιάζεται σε εργασία ΟΕ, που έχει συγκροτηθεί και εργάζεται στα πλαίσια του ΤΕΕ, ειδικά επί του θέματος
- ζητήματα που πρέπει να τεθούν στην HELLECO, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών προσεγγίσεων και προτάσεων του ΤΕΕ
- ζητήματα από την διάδοση ξένων κανονιστικών κειμένων και κυρίως των Ευρωκωδίκων σε σχέση με την λειτουργία του ΕΛΟΤ

Επί των ανωτέρω θεμάτων υπήρξαν παρεμβάσεις από τους προέδρους των Περιφερειακών Τμημάτων, με περιορισμένο όπως πάντα χρονικό περιθώριο.
Ο γραμματέας του ΤΕΕ Θράκης, στην εκτενή παρέμβαση – τοποθέτησή του έθεσε μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν ζητήματα της κεντρικής εισήγησης αλλά και θέματα που αφορούσαν ειδικότερα το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ. Ορισμένα από τα θέματα που τέθηκαν είναι:

- Πρόβλημα εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Στην Θράκη εντοπίσθηκαν σημαντικά προβλήματα στην πληρωμή τοπικών επιχειρήσεων κυρίως για έργα που έχουν ήδη εκτελεσθεί, με αποτέλεσμα να ωθούνται σε δανεισμό λόγω της ασυνέπειας του Ελληνικού Δημοσίου. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί καθώς η ολοκλήρωση του Γ’ ΚΠΣ δεν γίνεται σύμμετρα σε όλη την χώρα και στα τομεακά προγράμματα. Πιστεύεται ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2009, που θα είναι σε εξέλιξη και σε ολοκλήρωση τα προγράμματα των ΠΕΠ (πυροπλήκτων κλπ), στην Θράκη και στην Αν. Μακεδονία θα επιτείνονται τα ανωτέρω φαινόμενα και ζητήθηκε η συνδρομή του ΤΕΕ, ώστε να τεθεί το πρόβλημα στο ΥΠΕΘΟ.

- Προβλήματα ερμηνείας και ιεράρχησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Μετά την έκδοση της ΚΥΑ, για την οριοθέτηση των περιοχών προστασίας της συνθήκης RAMSAR, εκδόθηκαν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό και για την Ενέργεια. Μεταξύ των ανωτέρω κειμένων διαπιστώθηκαν αντιφάσεις ή υπερβάσεις, οι οποίες πρέπει να λυθούν. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ότι στο ΕΧΣ για τον τουρισμό, υπάρχουν αυστηρότερες διατάξεις από αυτές της ΚΥΑ. Το ΤΕΕ Θράκης έχει αναπτύξει μια παρεμβατική στάση στο θέμα καθώς έχει εκπονήσει σημαντικό τμήμα της εργασίας που αποτέλεσε την βάση για την έκδοση της ΚΥΑ. Η θεσμοθέτηση αυστηρότερων διατάξεων στο ΕΧΣ, μάλλον πρέπει να προβληματίσει τους συντάκτες του. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υπάρξει διαδικασία επίλυσης (δη υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι θα επικρατήσει η ΚΥΑ έναντι του ΕΧΣ!!!)

-ΤΣΜΕΔΕ
Τέθηκαν τα προβλήματα δυσλειτουργίας που υπάρχουν στα τοπικά γραφεία του ΤΣΜΕΔΕ και ζητήθηκαν άμεσες παρεμβάσεις από την διοίκηση του ταμείου για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Επίσης τέθηκε το ζήτημα της ύπαρξης στρατηγικού στόχου του ΤΕΕ αναφορικά με την ανεξαρτοποίηση του ΤΣΜΕΔΕ. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σε άμεση παρέμβασή του κατά την ομιλία του γραμματέα του ΤΕΕ Θράκης, επιβεβαίωσε με κατηγορηματικό τρόπο αυτή την θέση του ΤΕΕ.

-ΜΗΚΙΕ
Επισημάνθηκε η πολύ θετική κίνηση του ΤΕΕ, να θέσει σε διαβούλευση την δική του πρόταση παρά το πάγωμα του θέματος από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Επαγγελματικά δικαιώματα
Τέθηκε το ζήτημα της άναρχης και αποσπασματικής πολιτικής παροχής επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνάρτηση με την αναγνώριση τίτλων από το ΤΕΕ. Επισημάνθηκαν ζητήματα διεκδικήσεων εγγραφής στο ΤΕΕ αποφοίτων εκτός Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και το παράδοξο για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος να μην έχουν δικαίωμα στην υπογραφή Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δέσμιοι της δυσλειτουργίας ενός νομοθετικού πλαισίου μεταβατικής περιόδου που κανείς δεν σκέφτηκε να το αλλάξει. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, επίσης απαντώντας άμεσα στον γραμματέα του ΤΕΕ Θράκης, δεσμεύθηκε, να τοποθετηθεί θετικά στο θέμα σε συνέδριο που κάνουν ι Μηχανικοί Περιβάλλοντος

ΑΓΩΓΟΣ ΜΠΟΥΡΓΚΑΖ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ζητήθηκε η συμπαράσταση του ΤΕΕ, στην αντιμετώπιση του θέματος, διότι πέραν της διαμόρφωσης άποψης από το Π.Τ. Θράκης, απαιτούνται και μηχανισμοί προβολής πανελλαδικής εμβέλειας. Η ειδική αναφορά έγινε καθώς το Π.Τ. Θράκης έχει κάποιες εμπειρίες από το παρελθόν (περίπτωση χρυσορυχείων Θράκης), με την διαμόρφωση αντικρουόμενων θέσεων στα πλαίσια του ΤΕΕ. Η πρόσκληση υποβοήθησης του Π.Τ., είχε την σαφή έννοια ότι όλα τα όργανα του ΤΕΕ, θα πρέπει να λειτουργήσουν στα πλαίσια των θέσεων που επεξεργάζεται το Π.Τ. με ισχυρή και πολύπλευρη Ομάδα Εργασίας.

Ωριμότητα διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ
Τέθηκε το πρόβλημα της ωριμότητας της περιφέρειας στην διαχείριση έργων του ΕΣΠΑ και επισημάνθηκε ότι η δημιουργία της υπερπεριφέρειας Μακεδονίας – Θράκης είναι προφανές ότι θα λειτουργήσει θετικά για τις προωθημένες περιοχές και αρνητικά για τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να σημειώνονται αυξανόμενες αποκλίσεις αντί συγκλίσεις. Οι επισημάνσεις αυτές απρότι έχουν αναφερθεί πολλές φορές από το ΤΕΕ Θράκης, το οποίο κατά κανόνα, δικαιώνεται δεν λαμβάνονται υπόψη από τις πολιτικές ηγεσίες.
Επίσης τέθηκε το ζήτημα του ελέγχου των μελετών που έχουν συνταχθεί με συμβάσεις του ν.716/77, που έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην υπάρχουσα ωριμότητα της περιφέρειας. Η απαίτηση αυτή που νομοθετήθηκε το 2007, ως γνωστό, δεν προσφέρει επί της ουσίας κάτι θετικό για την ωριμότητα ή την ποιότητα των μελετών εντούτοις δημιουργεί τυπολατρικές καθυστερήσεις, εγείροντας το εύλογο ερώτημα για την χρησιμότητά της ή ακόμη και για την σκοπιμότητά της.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Τέθηκε το ζήτημα του υψηλού κόστους των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κτηρίων και κατά συνέπεια πρέπει αυτές να γίνουν με ορθολογικά κριτήρια, ώστε να είναι επωφελείς. Υπό την έννοια αυτή επισημάνθηκε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση θα πρέπει να συνδυάζεται με ενέργειες αντισεισμικής αναβάθμισης των παλαιοτέρων κατασκευών

Σημαντικές προτάσεις διατυπώθηκαν και από άλλα Περιφερειακά Τμήματα.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ.Αλαβάνος, στην δευτερομιλία του συμφώνησε με τα περισσότερα θέματα που έθεσε το ΤΕΕ Θράκης και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα συγκληθεί σύσκεψη προέδρων Π.Τ. για την επεξεργασία τρεχόντων θεμάτων

Την πρώτη ημέρα της κοινής σύσκεψης Δ.Ε., έγινε ειδική αναφορά στον αποχωρούντα πρόεδρο της Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, Ντίνο Αντωνιάδη, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση του στο ΤΕΕ μετά την συνταξιοδότησή του. Από όλους τους ομιλητές έγινε αναφορά στο ήθος, την σεμνότητα και την αξιοπρέπεια του αποχωρούντα προέδρου, θέση που τίμησε για πολλά χρόνια.

Τόπος εκδήλωσης: Καρπενήσι

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png