Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Παρουσίαση Προγράμματος Ελέγχου και Θεώρησης των Νέων Αμοιβών για τα Ιδιωτικά Έργα, Κομοτηνή, 9-2-2007

Παρουσίαση Προγράμματος Ελέγχου και Θεώρησης των Νέων Αμοιβών για τα Ιδιωτικά Έργα, Κομοτηνή, 9-2-2007

Παρουσίαση Προγράμματος Ελέγχου και Θεώρησης των Νέων Αμοιβών για τα Ιδιωτικά Έργα

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή