Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Εκδήλωση του ΤΕΕ – Θράκης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Κομοτηνή, 27-6-2009

Εκδήλωση του ΤΕΕ – Θράκης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Κομοτηνή, 27-6-2009

«Τα μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα της Θράκης επιτάσσουν στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό»Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το ΤΕΕ – Θράκης πραγματοποίησε Εκδήλωση την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στην οποία παρουσιάστηκε η παρέμβαση του Τμήματος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σχολιασμό της νέας ΚΥΑ.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε Έκθεση και Βράβευση Φωτογραφίας για το Περιβάλλον στην οποία συμμετείχαν με έργα τους 27 διαγωνιζόμενοι.


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός με πολλούς αποδέκτες και κύρια την Πολιτική Εξουσία, ότι μολονότι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επέβαλλαν στους συμπολίτες μας καθόλη την διάρκεια του χρόνου που διανύουμε, να έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αντιμετώπιση της οικονομικής καθημερινότητας που συνεχώς επιδεινώνεται, το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και η ανησυχία τους για την συνεχή υποβάθμισή του όχι μόνο δεν παρουσίασαν κάμψη αλλά αντίθετα αναζωπυρώθηκαν. 

Η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στο ότι τα τελευταία χρόνια, καταγράφηκαν ζητήματα που ανέδειξαν την απαίτηση υιοθέτησης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και δράσης των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των απλών πολιτών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης σε επίπεδα μικρότερα της φέρουσας ικανότητας της φύσης. Οι ήδη επιβαρυμένες συνθήκες δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για οποιαδήποτε καθυστέρηση σε ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης. Η αποτελεσματικότητα της δράσης αυτής απαιτεί την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης από τους πολίτες και την συμπόρευση των φορέων με τους επιστήμονες για την εύρεση ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης από την κλιματική αλλαγή έως και οποιαδήποτε άλλη μικρότερου μεγέθους επίπτωση. 

Σε τοπικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Θράκης, θα πρέπει το ενδιαφέρον των Αρχών να εστιασθεί στα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα, αναζητώντας κάθε φορά την βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση και ταυτόχρονα να αναληφθεί προσπάθεια εντοπισμού των φυσικών «θησαυρών» - αποθεμάτων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας και ανάδειξής τους ώστε να απομακρυνθούν οι κίνδυνοι καταστροφικών και μη αναστρέψιμων καταστάσεων για το φυσικό περιβάλλον.

Τα μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα της Θράκης όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων της, ο αγωγός Burgas – Αλεξανδρούπολης, τα χρυσορυχεία, η διαχείριση των υδάτων, η υφαλμύρωση των εδαφών, ο περιορισμός των βιοτόπων, η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών, το χωροταξικό σχέδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α. επιτάσσουν στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό στα πλαίσια του οποίου θα γίνεται η λήψη αποφάσεων χωρίς εξαιρέσεις και χρονικές καθυστερήσεις που ανατρέπουν την υλοποίηση του.

Βασικοί άξονες του παραπάνω σχεδιασμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Θράκη αλλά και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικοί παράμετροι θα πρέπει να αποτελέσουν η ανακύκλωση (απορρίμματα, νερά κλπ.), η εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο έλεγχος της περιβαλλοντικής διαχείρισης των βιομηχανιών, των έργων και των δραστηριοτήτων, καθώς και η ενημέρωση του πληθυσμού με έμφαση στην εκπαίδευση και στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, υπηρετώντας την θεσμική του υποχρέωση, του συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος, παρακολουθεί, αναλύει και επεξεργάζεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής, προκειμένου με μεθοδολογία αντικειμενική και επιστημονικά αδιάβλητη να καταλήξει στις προτάσεις του, τις οποίες κοινοποιεί στις Αρχές που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα τις δημοσιοποιεί με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο για την ενημέρωση των απλών πολιτών.

Ιδιαίτερα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος, το ΤΕΕ – Θράκης, πραγματοποίησε Εκδήλωση, στο κτίριο του Τμήματος στην Κομοτηνή (Παρνασσού 6), όπουπαρουσιάστηκε η παρέμβασή του για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με σχολιασμό της νέας ΚΥΑ, η τεχνική τεκμηρίωση της οποίας όπως δήλωσε ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ στηρίχθηκε στην παρέμβαση του ΤΕΕ-Θράκης.

Η Εκδήλωση διεξήχθη στις 26 Ιουνίου και η Έκθεση Φωτογραφίας παρουσιάστηκε για το κοινό από 26 έως Ιουνίου. Η μικρή πλατεία στην οδό Παρνασσού, πλημμύρισε με χρώματα και εικόνες που συνδέονται με το περιβάλλον, ιδωμένο από το πρίσμα των συμμετεχόντων, οι οποίοι θίξανε όλες τις πτυχές για το περιβάλλον – θετικές και αρνητικές.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ- Θράκης Νίκος Παπαθανασίου, ανέφερε ότι η εκδήλωση προήλθε από πρόταση της μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών θεμάτων του Τμήματος, με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας, που ήταν η 5η Ιουνίου. Η πρόσκληση για τον διαγωνισμό έγινε προς κάθε ενδιαφερόμενο με δημοσιεύματα του ΤΕΕ-Θράκης στα Μ.Μ.Ε. με στόχο τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και την ευαισθητοποίησή τους, «η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των απλών πολιτών είναι ό,τι σημαντικότερο για την προστασία του περιβάλλοντος», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανασίου.

Τα βραβεία που δόθηκαν ήταν 300 € για το πρώτο και το δεύτερο έργο και 100 € για το τρίτο.
Το πρώτο βραβείο απέσπασε ο Κώστας Κωνσταντινίδης, το δεύτερο, η Κωνσταντινιά Τσαμπατανίδου και το τρίτο ο Γιάννης Μπαλόγλου. Έπαινοι απονεμήθηκαν στη Ματίνα Ψάλτου, τον Λευτέρη Πλάβου και τον Σωτήρη Μπουζάρα.

Η επιτροπή αξιολόγησης του ΤΕΕ - Θράκης ήταν οι αρχιτέκτονες Κωνσταντίνος Κατσιμίγας, Αθανάσιος Πανδρευμένος και Νικόλαος Πινάτσης.

Για την παρέμβαση του ΤΕΕ – Θράκης και το σχολιασμό της νέας ΚΥΑ ο πρόεδρος ανέφερε:«Μέσα από το θεσμικό πλαίσιο του Τμήματος του ΤΕΕ, θεωρήσαμε ότι μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε, μία τολμηρή παρέμβαση, η οποία όχι μόνο θα προστατεύει και θα αναδεικνύει το περιβάλλον, αλλά συγχρόνως θα λειτουργεί ως αναπτυξιακός μοχλός για την περιοχή. Και όπως είπε κατά την παρουσίαση της ΚΥΑ και ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, η τεχνική της τεκμηρίωσης στηρίχτηκε στην εργασία του ΤΕΕ Θράκης», τονίζοντας ότι το έργο του Τμήματος, δεν οφείλετε μόνο στον πρόεδρο και στη διοικούσα επιτροπή, αλλά είναι σύνθεση απόψεων 200 και πλέον μηχανικών, οι οποίοι στελεχώνουν τις οργανικές δομές του Τμήματος.

Λήψη αρχείου: Παρουσίαση παρέμβασης του Τμήματος για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png