Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Ενημέρωση Καθηγητών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις Θέσεις του Τμήματος που αφορούν την Ανάπτυξη της Θράκης, Κομοτηνή, 5-7-2007

Ενημέρωση Καθηγητών & Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις Θέσεις του Τμήματος που αφορούν την Ανάπτυξη της Θράκης, Κομοτηνή, 5-7-2007

Συνάντηση εργασίας καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών – Χωροταξίας – Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μέλη της Δ/σας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, με θέμα συζήτησης τις «Θέσεις του Τμήματος για την ανάπτυξη της Θράκης» πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης στις 5 Ιουλίου 2007

Λήψη αρχείου: Μεταπτυχιακοί Θεσσαλίας

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή