Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις ObseMedi "Οργάνωση και Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Προστασία των Ακτών της Μεσογείου", Κομοτηνή, 7-3-2008

ObseMedi "Οργάνωση και Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Προστασία των Ακτών της Μεσογείου", Κομοτηνή, 7-3-2008

ΤΙΤΛΟΣ του ΕΡΓΟΥ
ObseMedi «Οργάνωση και Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Προστασία των Ακτών της Μεσογείου»ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του ΕΡΓΟΥ

Το έργο ανήκει και χρηματοδοτείται από την οικογένεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων INTEREG IIIC. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα ObseMedi είναι ένα υποπρόγραμμα ενός ευρύτερου project που είναι γνωστό με το όνομα Beachmed-e «Η Στρατηγική Διαχείριση της Προστασίας των Ακτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Παρακτίων Περιοχών της Μεσογείου» . Στο πρόγραμμα αυτό έχει υπαχθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αναθέτοντας την υλοποίηση των επιμέρους υποπρογραμμάτων σε φορείς και επιστημονικά και ερευνητικά ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της.
Την υλοποίηση του υποπρογράμματος ObseMedi ανέλαβε εξ ολοκλήρου το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, συστήνοντας ομάδα εργασίας.

 
Οι συνεργάτες – συμμετέχοντες φορείς είναι:

 

 • Παράρτημα Θράκης Τ.Ε.Ε. (Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – GR)
 • Instituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (Lazio – IT)
 • Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento della Terra (Emilia-Romagna – IT)
 • Landscape Natural and Cultural Heritage (Liguria – IT)
 • Università di Bologna – Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (Emilia-Romagna – IT)
 • Comune di Follonica (Toscana – IT)
 • Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra (Toscana – IT)
 • Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente Ligure (Liguria – IT)
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Περιφέρεια Κρήτης – GR)
 • Institute des Mathématiques Appliquées IACM-FORTH (Περιφέρεια Κρήτης – GR)
 • Consorci El Far (Catalunya – E)


Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος είναι 01/07/2006-30/04/2008 και περιελάμβανε τρεις φάσεις ολοκλήρωσης.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δημήτριος Πετρίδης Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ (dpetrid@tee.gr)
Στυλιανός Σκιάς, Λέκτορας Τομέα Γεωτεχνικής Δ.Π.Θ. (skias@civil.duth.gr)
Στέφανος Εξουζίδης, MSc Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (exouzidist@teemail.gr)
Κωνσταντίνος Ζιώγας , MSc Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ. (kostaschziogas@gmail.com)

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αποτελεί θεσμικά τον επίσημο σύμβουλο της Ελληνικής Δημοκρατίας για θέματα τεχνικού και νομικοτεχνικού περιεχομένου. Ο ρόλος του μεταξύ των άλλων είναι η επεξεργασία και τεκμηρίωση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας ώστε να αποκτήσουν εφαρμόσιμο και εκτελεστό χαρακτήρα.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, εμπλέκεται και στο υποπρόγραμμα ObseMedi, το οποίο σε σχέση με τα υπόλοιπα υποπρογράμματα του Beachmed-e δεν έχει τόσο το χαρακτήρα της εμβάθυνσης της επιστημονικής έρευνας σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο αλλά την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των υπολοίπων προγραμμάτων για την υλοποίηση των προβαλομένων best practices.

O ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ
Είναι γνωστό από την ιστορική μελέτη ότι η Μεσόγειος Θάλασσα ανέκαθεν αποτελεί ένα χώρο ανάπτυξης και συνάντησης κοινωνιών με κοινή ιστορικά πορεία. Η σύνδεση της οικονομίας αυτών των κοινωνιών με τη θάλασσα αναμφίβολα οδήγησε στην οικονομική τους πρόοδο και ευημερία με τα σχετικά οφέλη στον πολιτισμό τους σε οποιαδήποτε έκφανση των δραστηριοτήτων τους. 
Αυτές οι κοινωνίες καλούνται σήμερα, κατανοώντας την κεφαλαιώδη σημασία του πλούτου που παρέχει η θάλασσα και ως εκ τούτου τη σημασία του χερσαίου μετώπου σε επαφή με αυτή να θέσουν από κοινού τις κατευθύνσεις και το πλαίσιο της στρατηγικής του προστασίας.

 

 • Έγινε ταξινόμηση και κωδικοποίηση του συνόλου της ελληνικής νομοθεσίας και μέρους της ελληνικής νομολογίας σε ό,τι αυτές αφορούν τον αιγιαλό και τη ζώνη της παραλίας σε σχέση με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στους χώρους αυτούς.
 • Με αυτό τον τρόπο αποσαφηνίστηκαν οι αρμοδιότητες των φορέων, από την τοπική κλίμακα μέχρι την κεντρική διοίκηση, που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο παράκτιο περιβάλλον.
 • Εστάλησαν δύο σειρές ερωτηματολογίων στους φορείς αυτούς που αφορούν το σχεδιασμό των πόρων για τις στρατηγικές της προστασίας των παρακτίων περιοχών, στα πλαίσια της πραγματοποίησης ενός Παρατηρητηρίου που θα παρέχει στοιχεία για διαβρωτικές τάσεις και πληροφορίες χωροταξικού περιεχομένου.
 • Πέραν αυτών έχει συνταχθεί μια εναλλακτική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει την ελληνική νομοθεσία και περιλήψεις επιστημονικών εργασιών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονιστικό εργαλείο. Η εργασία αυτή έχει διάρθρωση με βάση τις επιμέρους δραστηριότητες που αναπτύσσονται στους παράκτιους χώρους (π.χ. κατασκευαστική δραστηριότητα, προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων κ.λ.π.) κατά τρόπο ώστε να εντοπίζονται οι τυχούσες ελλείψεις της νομοθεσίας και να προβάλλονται οι ορθές πρακτικές.Όλα τα παραπάνω έχουν συμβάλει στην κατάρτιση ενός πλαισίου που παρέχει τις κατευθύνσεις ενός κανονισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων περιοχών.
Η θεώρηση στηρίζεται στη φυσιογραφική μονάδα, η οποία ορίζεται με βάση τις αρχές τις ακτομηχανικής επιστήμης. Στα πλαίσια αυτής της δράσης διατυπώνονται οι κατευθύνσεις των διατάξεων νομοθετικού και χωροταξικού περιεχομένου που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την αειφορία των παρακτίων περιοχών όπως έχουν διατυπωθεί από τις εργασίες του όλου προγράμματος 

Για περισσότερες πληροφορίες και για όλες τις δραστηριότητες συνδεθείτε: www.beachmed.eu

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή

Εγγραφείτε στη λίστα για να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό
Ακολουθήστε μας

facebook.png twitter.png rss_feed.png