Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις Συμμετοχή - Στήριξη Εκδήλωσης για ΑΜΕΑ, Κομοτηνή, 14-7-2007

Συμμετοχή - Στήριξη Εκδήλωσης για ΑΜΕΑ, Κομοτηνή, 14-7-2007

Το ΤΕΕ στο πλευρό του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ»

Το ΤΕΕ Θράκης στήριξε την υλοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης του Συλλόγου «ΠΕΡΠΑΤΩ», που φιλοξενήθηκε τον Ιούνιο στην αίθουσα εκδηλώσεων της Νομαρχίας Ροδόπης και είχε ως αντικείμενό της την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα στους Δημόσιους και Ιδιωτικούς χώρους.

Όλοι οι εισηγητές της εκδήλωσης ήταν μέλη του ΤΕΕ-Θράκης και ειδικότερα οι:

* Κωνσταντίνος Κατσιμίγας, Αρχιτέκτων Μηχανικός – Αντινομάρχης Ροδόπης
* Ζωή Κοσμίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κομοτηνής
* Καλυψώ Πολιτειάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Την εκδήλωση εκτός από το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, στήριξαν η Νομαρχία Ροδόπης και ο Δήμος Κομοτηνής.

Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η μειωμένη κινητικότητα σε συνδυασμό με την δυσκολία πρόσβασης στα Δημόσια κτίρια έχει σημαντικές συνέπειες στην ψυχολογία των ΑΜΕΑ.

Λήψη αρχείου: Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Λήψη αρχείου: Εισήγηση Κ. Κατσιμίγα για ΑΜΕΑ

Λήψη αρχείου: Εισήγηση Ζ. Κοσμίδου για ΑΜΕΑ

Λήψη αρχείου: Εισήγηση Κ.Πολιτειάδου