Αρχή Δραστηριότητες Εκδηλώσεις ΤΣΜΕΔΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση - Εξελίξεις και Προοπτικές, Κομοτηνή, 30-05-2006

ΤΣΜΕΔΕ - Υφιστάμενη Κατάσταση - Εξελίξεις και Προοπτικές, Κομοτηνή, 30-05-2006

Ομιλία με τους Γ. Αλαβάνο – Δ. Δουνούκο – Α. Πρωτονοτάριο

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή