Αρχή Δραστηριότητες Ημερίδες Ημερίδα: 3η biennale Αρχιτεκτονικής κ Πολεοδομικής Αποκατάστασης στην Ξάνθη στις 4-12-2015 υπό την αιγίδα του ΤΕΕ-Θράκης

Ημερίδα: 3η biennale Αρχιτεκτονικής κ Πολεοδομικής Αποκατάστασης στην Ξάνθη στις 4-12-2015 υπό την αιγίδα του ΤΕΕ-Θράκης