Αρχή Δραστηριότητες Ημερίδες Ημερίδα ΤΕΕ-Θράκης με τίτλο: «Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις – Μελέτες

Ημερίδα ΤΕΕ-Θράκης με τίτλο: «Σύγχρονες Απόψεις για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Έλεγχοι - Επιθεωρήσεις – Μελέτες

Πότε 08/02/2019
από 10:35 έως 14:15
Προσθήκη γεγονότος στο ημερολόγιο vCal
iCal