Αρχή Δραστηριότητες Ημερίδες Ημερίδα "Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, Προκλήσεις - Προβληματισμοί – Προοπτικές", Κομοτηνή, 27-7-2006

Ημερίδα "Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, Προκλήσεις - Προβληματισμοί – Προοπτικές", Κομοτηνή, 27-7-2006

Τόπος εκδήλωσης: Κομοτηνή