Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου για τις οικονομικές επιπτώσεις του συντελεστή ισχύος στους καταναλωτές

Διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου για τις οικονομικές επιπτώσεις του συντελεστή ισχύος στους καταναλωτές

Ημερομηνία σύστασης: 10 Μαρτίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Παπαδόπουλος

Κουρούδης

Αθανασίου