Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Ημερίδα: Περιβαλλοντικά θέματα γραμμών και υποσταθμών ηλ.ενέργειας

Ημερίδα: Περιβαλλοντικά θέματα γραμμών και υποσταθμών ηλ.ενέργειας

Ημερομηνία σύστασης: 23 Μαρτίου 2005

Διοργάνωση ημερίδας "Περιβαλλοντικά θέματα γραμμών και υποσταθμών ηλ.ενέργειας" συνδιοργάνωση από ΤΕΕ-Θ, Δ/νση νέων έργων μεταφοράς Δ.Ε.Η. και το Δ.Π.Θ - εργαστήριο συστημάτων ηλ. ενέργειας και το φοιτητικό κλάδο ΙΕΕΕ Ξάνθης για την ενημέρωση συναδέλφων.

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:
Κανακάρη
Ιωαννίδης