Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Διοργάνωση ημερίδας στην Ξάνθη για την υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων

Διοργάνωση ημερίδας στην Ξάνθη για την υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων

Ημερομηνία σύστασης: Μη διαθέσιμη

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Δέλκος

Αντωνιάδης

Ανδρέου

Παρασκευόπουλος

Μαχαιρίδης