Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Διοργάνωση ημερίδας στην Ξάνθη για την υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων- απολογισμός πεπραγμένων

Διοργάνωση ημερίδας στην Ξάνθη για την υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων- απολογισμός πεπραγμένων

Ημερομηνία σύστασης: 23 Μαρτίου 1993

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Δέλκος

Ανδρέου

Μαχαιρίδης

Παρασκευόπουλος