Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Εξέταση συνθηκών διενεργηθέντων σεμιναρίων, προτάσεις για αποδοτικότερο τρόπο διεξαγωγής τους

Εξέταση συνθηκών διενεργηθέντων σεμιναρίων, προτάσεις για αποδοτικότερο τρόπο διεξαγωγής τους

Ημερομηνία σύστασης: 13 Φεβρουαρίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Δέλκος

Τσάγκος

Παπάζογλου