Εκτενεπόλ

Ημερομηνία σύστασης: 6 Απριλίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη- Κομοτηνή

Μέλη ομάδας:

Καρασταύρου

Μπακόλας

Χουρμουζέλης