Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων λατομείων

Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων λατομείων

Ημερομηνία σύστασης: 26 Νοεμβρίου 1991

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Χατζηκωνσταντίνου

Δημάδης

Τσαπνίδης

Κολώνιας