Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων λατομείων

Εντοπισμός κατάλληλων θέσεων λατομείων

Ημερομηνία σύστασης: 26 Νοεμβρίου 1991

Τόπος υλοποίησης: Έβρος

Μέλη ομάδας:

Πρώϊος

Κοσμάς

Δούκας

Γκαγκούλια