Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας ΕΠΑΝΤΥΚ, αντισεισμικότητα κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης

ΕΠΑΝΤΥΚ, αντισεισμικότητα κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης

Ημερομηνία σύστασης: 7 Ιουλίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθης

Μέλη ομάδας:

Παπαδόπουλος

Μακρογιαννούδη

Πάτσης

Τζούρα

Βερυκόκκου

Βαρσάμης

Ιωνά

Κώτσης

Ελευθεριάδου

Κυριακού

Σουρβού

Γιαννάρ