Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας ΕΠΑΝΤΥΚ, Εδαφοτεχνική

ΕΠΑΝΤΥΚ, Εδαφοτεχνική

Ημερομηνία σύστασης: 7 Ιουλίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Κουδουμάκης

Παπαδάκος