Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας ΕΠΑΝΤΥΚ, εποπτεία των Ο.Ε. για το ΕΠΑΝΤΥΚ

ΕΠΑΝΤΥΚ, εποπτεία των Ο.Ε. για το ΕΠΑΝΤΥΚ

Ημερομηνία σύστασης: 21 Απριλίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Γαλούσης

Μπαλτζοπούλου