Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Ιστοσελίδα ΤΕΕ Θράκης

Ιστοσελίδα ΤΕΕ Θράκης

Ημερομηνία σύστασης: 1 Ιουνίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

 

Μέλη ομάδας:

Νικόλαος Γαλάνης

Αθανάσιος Τσιακπίνης

Κώστας Χουβαρδάς