Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Καταγραφή και αξιολόγηση των καπναποθηκών της Ξάνθης

Καταγραφή και αξιολόγηση των καπναποθηκών της Ξάνθης

Ημερομηνία σύστασης: 25 Μαΐου 1993

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Ρουκούνης

Γιαννοπούλου