Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Καταγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση παραδοσιακών στοιχείων- μνημείων

Καταγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση παραδοσιακών στοιχείων- μνημείων

Ημερομηνία σύστασης: 10 Μαρτίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Ρουκούνης

Γιαννοπούλου