Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Κατασκευαστικό κόστος

Κατασκευαστικό κόστος

Ημερομηνία σύστασης: 21 Ιανουαρίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Γιαννακοπούλου

Τσαδήμος

Σπανός