Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Κατασκευαστικό κόστος

Κατασκευαστικό κόστος

Ημερομηνία σύστασης: 21 Ιανουαρίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Έβρος

Μέλη ομάδας:

Γοΐδας

Μυλανόπουλος

Βάγη