Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Κατασκευαστικό κόστος

Κατασκευαστικό κόστος

Ημερομηνία σύστασης: 27 Αυγούστου 1991

Τόπος υλοποίησης: Ροδόπη

Μέλη ομάδας:

Ευφραιμίδης

Γεμενετζής

Χατζηαντωνίου