Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Κωδικοποίηση δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και ανάθεση των μελετών του δημοσίου

Κωδικοποίηση δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και ανάθεση των μελετών του δημοσίου

Ημερομηνία σύστασης: 19 Μαΐου 1992

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Σφυρής

Ρόιδος