Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Κρίσεις-παρατηρήσεις στην εφαρμογή του κτιριοδομικού πυροπροστασίας και θερμομόνωσης

Κρίσεις-παρατηρήσεις στην εφαρμογή του κτιριοδομικού πυροπροστασίας και θερμομόνωσης

Ημερομηνία σύστασης: 13 Οκτωβρίου 1992

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Τσακμακίδης

Καρακατσάνης