Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Μελέτη αξιολόγησης της ΜΠΕ του έργου "Μονάδα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης στέρεων αστικών απορριμμάτων- συμπαραγωγή ηλεκτρικής– θερμικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης" της Φύσις Α.Ε.

Μελέτη αξιολόγησης της ΜΠΕ του έργου "Μονάδα ολοκληρωμένης ανακύκλωσης στέρεων αστικών απορριμμάτων- συμπαραγωγή ηλεκτρικής– θερμικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης" της Φύσις Α.Ε.

Ημερομηνία σύστασης: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Τόπος υλοποίησης: Θράκη

Μέλη ομάδας:

Τσιχριντζής

Βούρδιας