Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Μελέτη θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης των μηχανικών Τ.Ε.Ε. Θράκης & οργάνωση του γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Κομοτηνής

Μελέτη θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης των μηχανικών Τ.Ε.Ε. Θράκης & οργάνωση του γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Κομοτηνής

Ημερομηνία σύστασης: 2 Φεβρουαρίου 1993

Τόπος υλοποίησης: Ροδόπη

Μέλη ομάδας:

Θεοδωρίδου

Τσακμακίδης