Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Οργάνωση ημερίδας "Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & περιβάλλοντα χώρου"

Οργάνωση ημερίδας "Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & περιβάλλοντα χώρου"

Ημερομηνία σύστασης: 19 Οκτωβρίου 2005

Τόπος υλοποίησης: Κομοτηνή

 

Μέλη ομάδας:

Κ. Κανακάρη

Σ. Βεζυργιαννίδου