Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Οργάνωση σεμιναρίου του ΤΕΕ Θράκης "Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στον οικιστικό τομέα" για κατάρτιση των συναδέλφων στην Θράκη

Οργάνωση σεμιναρίου του ΤΕΕ Θράκης "Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στον οικιστικό τομέα" για κατάρτιση των συναδέλφων στην Θράκη

Ημερομηνία σύστασης: 11 Νοεμβρίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη- Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη

Μέλη ομάδας:

Τσιώνης

Βουζαβάλης

Πούλιος