Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Οργάνωση σεμιναρίου του ΤΕΕ Θράκης "Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στον οικιστικό τομέα" για κατάρτιση των συναδέλφων στην Θράκη (συμπληρωματική απόφαση)

Οργάνωση σεμιναρίου του ΤΕΕ Θράκης "Μελέτη και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στον οικιστικό τομέα" για κατάρτιση των συναδέλφων στην Θράκη (συμπληρωματική απόφαση)

Ημερομηνία σύστασης: 1 Δεκεμβρίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη- Κομοτηνή- Αλεξανδρούπολη

Μέλη ομάδας:

Κανακάρη