Αρχή Δραστηριότητες Ομάδες εργασίας Οργάνωση σμιναρίου του Τ.Ε.Ε. Θράκης με συνεργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ παραρτήματος Θεσ/νίκης "Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στα τεχνικά έργα" για την κατάρτιση συναδέλφων στην Ξάνθη

Οργάνωση σμιναρίου του Τ.Ε.Ε. Θράκης με συνεργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ παραρτήματος Θεσ/νίκης "Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στα τεχνικά έργα" για την κατάρτιση συναδέλφων στην Ξάνθη

Ημερομηνία σύστασης: 11 Νοεμβρίου 2004

Τόπος υλοποίησης: Ξάνθη

Μέλη ομάδας:

Παυλίδης

Χατζηιωάννου